Väittämä 01 / 30

Samaa sukupuolta olevien avioliittojen laillistaminen on hyvä asia

Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä

Ei kantaa